آدرس صندوق

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین، تنها در شعبه مرکزی به آدرس تهران، خیابان خرمشهر، نرسیده به خیابان سهروردی، کوچه شکوه، پلاک ٢، انجام می شود.