بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1398/04/22 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین (تغییر نوع صندوق) 1398/04/10
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/08 1398/03/08
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق بذر امید آفرین مورخ 1398/03/08 1398/02/25
آدرس صندوق 1395/08/29
پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 1395/08/29
حساب بانکی صندوق 1395/08/29
شعب جدید صندوق 1395/08/29