اطلاعات لحظه‌ای: 1398/10/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 34,000 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 33,549 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/28
کل خالص ارزش دارائی ها 702,117,447,004 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 33,549 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 33,549 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 34,000 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,928,400

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/16

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، احسان عسكري فيروزجائي، عبداله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار