اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/19
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 49,394 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 48,713 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 1,250,864,118,642 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 48,713 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 48,713 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 49,394 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 25,678,400

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/08/16

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، احسان عسكري فيروزجائي، عبداله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار