گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل