شعب جدید صندوق

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، از این پس جهت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند به شعب منتخب کارگزاری بانک سپه مراجعه نمایند. جهت اطلاعت بیشتر به لیست شعب  صندوق مراجعه فرمائید.