بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

آدرس صندوق

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین، تنها در شعبه مرکزی به آدرس تهران، خیابان خرمشهر، نرسیده به خیابان سهروردی، کوچه شکوه، پلاک ٢، انجام می شود.